parallax background
 

Sizlere her zaman en iyi çözümleri sunmaya hazırız

Av Mustafa Bedrettin YÜZÜAK

Avukat Mustafa Bedrettin YÜZÜAK, 1991/Sivas doğumludur. Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde hukuk eğitimi almıştır. Hukuk fakültesinden 2015 yılında mezun olmuştur. 2016 yılında yaptığı avukatlık stajının ardından kurduğu hukuk bürosuyla 2017 yılından beri İstanbul'da serbest avukatlık yapmaktadır.

Özel Hukuk Bölümü Yüksek Lisans programında çalışmalar yapmıştır.

2013-2014 yıllarında dil eğitimi için Dünyanın çeşitli ülkelerine gitmiş, British Council tarafından akredite edilen Eurocenters ve Kurus English kurumlarında İngilizce eğitim sertifikası almıştır.

Avukat Mustafa Bedrettin YÜZÜAK, kurduğu avukatlık bürosuyla Ceza Hukuku, Gayrimenkul Hukuku ve İcra Hukuku başta olmak üzere birçok hukuk alanında avukatlık faaliyeti yürütmektedir.

Avukat-müvekkil ilişkileri karşılıklı güven esasına dayanır. YÜZÜAK Hukuk Bürosu, 21. yüzyılda hukukun ve avukatlık mesleğinin hak arama özgürlüğünün en önemli güvence mekanizması olduğu bilinciyle, avukat-müvekkil arasında temel mesleki ilkelere hassasiyet göstermektedir.

 

 

 

Hukuk Büromuzun Avukatlık Meslek İlkeleri

Gizlilik ve Mesleki Sır

'Sır saklama ve gizlilik' avukatlık mesleğinin en önemli etik ilkelerinden biridir. Avukatlık büromuz, BM Havana Avukatlık Kuralları , AB Avukatlık Meslek Kuralları ve 1136 sayılı Avukatlık Kanunu ile belirlenen gizlilik ve sır saklama ilkesini hassasiyetle uygulamaktadır. Hukuk büromuz, müvekkillerine ait bilgi ve belgeleri mesleki sır kapsamında özel bir şekilde gizli tutmakta, üçüncü kişi veya kurumlarla hiçbir şekilde paylaşmamaktadır.

Şeffaflık

Avukat, mesleki faaliyetini icra ederken yapılan işin veya davanın aşamaları ve olası sonuçları hakkındaki hukuki görüşünü müvekkiline aktarmalıdır. Hukuk büromuz, vekaletini aldığı müvekkillerini dava süreci ve yapılan işin aşamaları hakkında sürekli bir bilgi akışıyla bilgilendirmektedir.

Bağımsızlık

Hak arama özgürlüğünün güvencesi olan avukatlık mesleğinin icrasında 'bağımsızlık' etkin bir savunma için zorunludur. Avukat, mesleğini ifa ederken tüm kişi ve özellikle kamu kurumlarına karşı bağımsız hareket etmelidir. Hukuk büromuz, bağımsızlık ilkesini mesleki faaliyetin önemli bir unsuru olarak uygulamaktadır.

 

 

Vizyonumuz

Avukatlık Mesleğinin Avukatlık yasası ile belirlenmiş Vizyonu; belirtilen yasanın 2. ve 14. maddelerinde gösterilmiştir. Avukatlık Yasası Madde 14 Avukatların Rolü: Avukatlar, müvekkillerinin haklarını korurken ve adaletin gerçekleşmesine çalışırken, ulusal ve uluslararası hukukun tanıdığı insan haklarını ve temel özgürlüklerini yüceltmeye çalışırlar ve hukuka, hukukçuluk mesleğinin kabul görmüş standartlarına ve ahlaki kurallarına uygun biçimde serbestçe ve özenle hareket ederler. Madde 2: Avukatlığın Amacı: Hukuki münasebetlerin düzenlenmesini, her türlü hukuki mesele ve anlaşmazlıkların adalet ve hakkaniyete uygun olarak çözümlenmesini ve hukuk kurallarının tam olarak çözümlenmesini ve hukuk kurallarının tam olarak uygulanmasını, her derecede yargı organları, hakemler, resmi ve özel kişi, kurum ve kurumlar nezdinde sağlamaktır.

Yüzüak Hukuk Bürosu olarak kurumumuza özel Vizyonumuz ve Stratejik Hedefimiz:

Hukukun evrensel değer olarak kabulü ve telafi edilemez, vazgeçilemez, ikame edilmez saygınlığına kavuşması için örnek duyarlılıklar sergilemek; İnsan ve Canlı Hukukun tüm dünyada eksiksiz, hızlı ve sağlıklı olarak uygulanmasına önayak olmak; Karar verenler ve bunu yaşayanlarda (kurum ve birey olarak) adalet anlayışının bilinç olarak yerleşmesine katkıda bulunmak; saygın bir meslek olan Avukatlık görevini saygınlığına katkı sağlayarak onu etik değerleriyle yürütmektir. Amacımıza uygun olarak, ona hizmet vermek üzere genç meslektaşlarımızın yetişmesine olanak sağlamak ve bu alandaki tüm faaliyetlere destek olmaktır.

 

 

 

Referanslarımız

ERG HOLDİNG

TAYYİP FOOD

İKRAM TURİZM

Bizimle İletişime Geçin


İletişim Formu