KOŞULLU SALIVERİLME ORANLARI

I-Yeni İnfaz Kanununun Resmi Gazetede yayınlanıp yürürlüğe girdikten sonra;

(5275 sayılı CGTİHK 107/2 maddesi gereği)

Koşullu salıverilme oranı (2/3)’den, (1/2)‘ye indirilmiştir.

Süreli hapis cezası olanlar cezalarının yarısını infaz kurumunda çektikleri takdirde, koşullu salıvermeden yararlanabileceklerdir.

İstisna Suçlar:

1- Kasten Öldürme suçları (TCK 81, 82, 83)————————————————-

2- İşkence suçu (TCK 94 ve 95)—————————————————————–

3- Eziyet suçu (TCK 96)—————————————————————————

4- Cinsel saldırı (TCK 102/1)———————————————————————

5- Reşit olmayanla cinsel ilişki (TCK 104/1)————————————————–

6- Cinsel taciz (TCK 105)————————————————————————-

7- Devletin sırlarına karşı suçlar (TCK 326-339 arası)————————————

8- Suç işlemek için örgüt kurmak veya yönetmek ya da örgütün faaliyeti