İş hukuku işçi ve işverenin birbirlerine karşı hak ve yükümlülüklerini belirleyen hukuk dalıdır. Büromuz iş hukuku alanındaki ihtilafların çözümü konusunda etkin hizmet vermektedir. İşçilerin iş sözleşmesi kapsamındaki kıdem ve ihbar tazminatları, mesai ve izin ücretleri  ve her türlü parasal haklarının tahsili konusundaki davalar ile iş kazasından kaynaklanan tazminat  davaları  uzman avukatlarımızca takip edilmektedir. Bunun yanı sıra kurumsal şirketlere danışmanlık hizmeti verilerek ileride doğabilecek ihtilafların önüne geçilmesi sağlanmaktadır.
Yeni yasal düzenlemeler avukatlarımızca takip edilerek değişen uygulamalara uyum sağlanmaktadır.