Tarafların anlaşmalı ve çekişmeli boşanma davaları, Boşanma sonucu mal paylaşımı, Nafaka, tazminat talepli boşanma davaları.

Aile Hukuku’ndan kaynaklanan Evlenme, Boşanma, nafaka, Eşler arasındaki mal rejimleri, Babalık, Evlat edinme, Soybağı, velayet, Çocuk malları, Aile, Vasilik ve vesayet ve Kayyımlık gibi her türlü sorunun çözümü ile ilgili hukuki yardım sağlanmaktadır. 
​Evlilik öncesi eşlere uygulanacak mal rejimi sözleşmelerinin hazırlanması ile bu konuya ilişkin danışmanlık hizmeti verilmesi, Nişanın bozulmasından kaynaklanan maddi ve manevi zararların giderilmesi için açılacak davalarda müvekkillerin temsili, Anlaşmalı ve çekişmeli boşanma davalarının takibi, Boşanma davalarında, nafaka, müşterek çocukların velayeti, maddi ve manevi tazminat ile eşler arasındaki mal rejiminin tasfiyesi ,Evlilik dışı doğan çocuk ile baba arasında soy bağının kurulması, nesebin reddi, çocuk malları davalarının takibi ile evlat edinme işlemleri, Vesayet, kayyım, yasal danışmanlık konularında hukuki yardım ,Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının yabancı ülke mahkemelerinden aldıkları boşanma kararlarının tanınması ve tenfizi, Aile konutu şerhinin tapu kütüğüne işlenmesi. 

  1. Evlilik öncesi eşlere uygulanacak mal rejimi sözleşmelerinin hazırlanması
  2. Nişanın bozulmasından kaynaklanan maddi ve manevi zararların giderilmesi için açılacak davaların takibi
  3. Anlaşmalı ve çekişmeli boşanma davalarının takibi
  4. Boşanma davalarında, nafaka, müşterek çocukların velayeti, maddi ve manevi tazminat ile eşler arasındaki mal rejiminin tasfiyesi
  5. Evlilik dışı doğan çocuk ile baba arasında soy bağının kurulması, nesebin reddi, çocuk malları davalarının takibi ile evlat edinme işlemleri
  6. Vesayet, kayyım, yasal danışmanlık konularında hukuki destek
  7. Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının yabancı ülke mahkemelerinden aldıkları boşanma kararlarının tanınması ve tenfizi
  8. Aile konutu şerhinin tapu kütüğüne işlenmesi