Gayrimenkul hukuku eşya hukukuna ilişkin davaların bakıldığı hukuk dalıdır. Eşya hukukunun alt dalını oluşturur. Gayrimenkul kapsamında, arazi, apartman, arsa, bina ve konut gibi taşınmazlar ile ilgili davalara bakılır.

Gayrimenkul Hukuku alanındaki hemen her türlü ihtiyaç ve talebe cevap verilmektedir. Bu kapsamda özellikle satın alma öncesi tapu ve kadastro kayıtlarının incelenmesi, satın alma sözleşmelerinin hazırlanması, ayrıca izale-i şüyu (ortaklığın giderilmesi) davalarının, Kat Mülkiyeti Kanunundan doğan davaların, ayrıca gayrimenkule ilişkin her türlü sözleşme (taşınmaz satış vaadi sözleşmeleri, üst hakkı, ipotek vb.)uygulamalarından doğan hukuk davasının takibi yapılmakta ve aynı zamanda müvekkilimiz olan gerçek ve tüzel kişilerin tapu daireleri nezdindeki hertürlü alım-satım akitleri ve taşınmazları üzerindeki ayni hak tesisleri gerçekleştirilmektedir.  


 • Tapu kaydının düzeltilmesi davası,
 • Muris muvazaası (mirastan mal kaçırma) nedeniyle tapu iptal ve tescil davası,
 • İmar uygulamasından kaynaklanan tapu iptali ve tescili davası,
 • Vekalet görevinin (vekillik yetkisinin) kötüye kullanılması nedeniyle tapu iptal ve tescil davası,
 • Gayrimenkule yapılan müdahalenin men-i (tecavüzün önlenmesi) davası,
 • İşgal tazminatı (ecrimisil) davası,
 • Önalım (Şufa) davası,
 • Ortaklığın giderilmesi (izale-i şüyu) davaları,
 • Kat karşılığı inşaat sözleşmesinin düzenlenmesi,
 • Gayrimenkul satış vaadi sözleşmesinin düzenlenmesi,
 • Kamulaştırma, acele kamulaştırma ve kamulaştırmasız el atma davaları,
 • Hukuki danışmanlık.