​İdare Hukukundan kaynaklanan uyuşmazlık ve işlemler hakkında danışmanlık hizmeti vermektedir. 

​Devlet teşkilatı altında bulunan idari mercilerin ve bağımsız idari otoritelerin yapmış olduğu idari işlemlere karşı, idari başvurularda bulunulması, bu başvurular konusunda gerekli takibin yapılması, İdari başvuruların neticelenmemesi halinde idare mahkemeleri nezdinde iptal ve tam yargı davalarının takibi ve sonuçlandırılması, Kamulaştırma ve imar mevzuatına ilişkin uyuşmazlıklarda idari mercilerde iş takibi, danışmanlık ve dava takibi, Memurlarla ilgili disiplin cezalarına karşı savunma hazırlanması, cezalara karşı dava takibi, nakil, derece ilerleme tazminat vs. davalar, Ayrıca İdare Hukuku Mevzuatı kapsamında dava öncesi, dava süreci ve dava sonrasında her türlü uyuşmazlığın çözümü. 

​İdarenin sorumluluğu ve tazminat (tam yargı) davaları, hukuka aykırı idari işlemlerin iptaline ilişkin davalar, İdari para cezaları, itiraz süreçleri ve  iptal davaları, İmar hukukuna ilişkin ihtilaflar, çözüm yolları, imar davaları, İhale hukukuna ilişkin ihtilaflar ve ihale davaları, Kamulaştırma ile ilgili davalar, memur davaları, Öğrenci davaları, Karayolları Trafik Davaları, İdari sözleşmelerden doğan davalar, Belediye Kanunu’na ilişkin uyuşmazlıklar ve çözüm yolları gibi konularda hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti verilmektedir.