Ulusal ve yabancı sermayeli şirketlerin kuruluşu,
Şirket genel kurulu, Bağlantılı ofis veya şube kuruluşu, Haksız rekabet, rekabet hukuku, tüketicinin korunması hukuku, Birleşme, devralma, bölünme, Ortak teşebbüsler, Esas sermaye artırımı ve azatlımı ,Hisselerin geri satın alınması, hisselerin rehnedilmesi , Şirket alım ve satışları ,Ortaklık sözleşmeleri ,Paylaştırma ( Dağıtım ) sözleşmeleri ,Ortak teşebbüsleri ,Bayilik sözleşmeleri, Satım sözleşmeleri, Aktif mübaayası ( Satın alma) Sözleşmeleri, Acentelik sözleşmeleri, İnşaat sözleşmeleri, Ariyet sözleşmeleri, lisans sözleşmeleri, Sigorta sözleşmeleri, İş sözleşmeleri, Yönetim, danışmanlık ve hizmet sözleşmeleri, Eşya nakliye kontratları

  • Anonim ve limited şirketlere danışmanlık hizmeti,
  • Şirket satın almaları ve şirket birleşmeleri,
  • Ticaret ve rekabet hukuku,
  • Her türlü ticari sözleşmenin düzenlenmesi,
  • Hukuki danışmanlık.